Rekisteriseloste


Tämä on yrityksen Suomen Implanttimatkat henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.4.2018. Viimeisin muutos 10.4.2018.

Rekisterinpitäjä

Suomen Implanttimatkat (Y-tunnus: 1648685-0)
Aapontie 5
03100 Nummela

Asiakasrekisteristä vastaava henkilö

Attila Jáki
puhelin +358 45 141 77 88
sähköposti info (ä t) implanttimatkat.fi

Rekisterin nimi

Suomen Implanttimatkat asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Ajanvaraustiedot
 • Laskutustiedot
 • Hotelli- ja lentotiedot
 • Terveyttä koskevat esitiedot ja lähtötilanne
 • Röntgenkuvia
 • Hoitosuunnitelmat ja tarjoukset

Manuaalisia potilas/asiakas asiakirjoja säilytetään lukituissa tiloissa Suomen Implanttimatkojen toimipisteessä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin ehdoin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Sivustolla implanttimatkat.fi on käytössä Let´s Encrypt SSL-salausprotokolla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä palvelun toimivuuden takaamiseksi, laadun tarkkailun mahdollistamiseksi, sekä mahdollisesti kohdennetun mainonnan toteuttamiseksi.
Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteellesi, jolla vierailet verkkosivuilla. Voit hallita evästeitä selaimesi asetuksista. Lisätietoa evästeistä ja niiden hallinnasta saat esimerkiksi sivulta www.aboutcookies.org.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).